Velkommen til din advokat i Bergen og Hordaland

Advokat Christian Børve AS er et advokatfirma i Bergen som har spesielt fokus på privatpersoners og familiers juridiske problemer. Vårt mål er å tilby våre klienter best mulig juridisk bistand med vekt på faglig kvalitet og god service innenfor fornuftige økonomiske rammer.
I tillegg tilbyr vi juridisk bistand og bedriftsrådgivning til bedrifter innen næringsfaglige områder. Da både ovenfor ledelse i næringslivet, ansatte og organisasjoner. Også her legges det stor vekt på kvaliteten i arbeidet som leveres kunden, samtidig som det er høyt fokus mot å skape gode prosesser med høy etisk standard. Det er vårt ønske å sikre kontinuitet i prosessene og lette gjennomføring av disse for våre klienter.

Advokat Christian Børve (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Bergen og Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har allsidig erfaring som advokat og har tidligere vært ansatt som ansatt i private virksomheter i flere bransjer. Han jobber først og fremst med barnevern- og barnefordeling, men også andre områder innenfor familierett.

Christian er på vei til å pensjonere seg og nye klienter henvises til advokat Åse Berg Nordheim.

Advokat Åse Berg Nordheim (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Tromsø. Hun har også utdannelse fra Handelshøyskolen BI og , og har erfaring fra politiet.  Hun tilbyr bistand innen forebygging og løsning av konflikter og økonomisk mislighold, endrings- og omstillingsprosesser, digitalisering, styre – og lederbistand i forhold til næringslovgivningen, utlendingsrett, i tillegg til strafferettslige forsvareroppdrag.

Advokat Christian Børve AS
Postadresse: Postboks 140 - Sentrum; 5804 Bergen
Besøksadresse : Halfdan Kjerulfsgt. 4;  5017 Bergen
Telefon: 93 01 65 89 (Christian) og 48 13 32 02 (Åse)