Velkommen til din advokat i Bergen og Hordaland

Advokatfirmaet S-A-N AS er et advokatfirma i Bergen som har spesielt fokus på privatpersoners og familiers juridiske problemer. Vårt mål er å tilby våre klienter best mulig juridisk bistand med vekt på faglig kvalitet og god service innenfor fornuftige økonomiske rammer.
I tillegg tilbyr vi juridisk bistand og bedriftsrådgivning til bedrifter innen næringsfaglige områder. Da både ovenfor ledelse i næringslivet, ansatte og organisasjoner. Også her legges det stor vekt på kvaliteten i arbeidet som leveres kunden, samtidig som det er høyt fokus mot å skape gode prosesser med høy etisk standard. Det er vårt ønske å sikre kontinuitet i prosessene og lette gjennomføring av disse for våre klienter.

Advokat Åse Berg Nordheim (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Tromsø. Hun har også utdannelse fra Handelshøyskolen BI og , og har erfaring fra politiet. Samt høgskolesektoren. Hun tilbyr bistand innen forebygging og løsning av konflikter og økonomisk mislighold, endrings- og omstillingsprosesser, digitalisering, styre – og lederbistand i forhold til næringslovgivningen, utlendingsrett, i tillegg til strafferettslige forsvareroppdrag.

Advokat Christian Børve (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Bergen og Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har allsidig erfaring som advokat og har tidligere vært ansatt som ansatt i private virksomheter i flere bransjer. Han jobber først og fremst med barnevern- og barnefordeling, men også andre områder innenfor familierett.

Christian gikk av med pensjon fra januar 2018. Han har noen saksinteresser som vil gå ut 2018. Han påtar seg imidlertid ikke nye saker.Nye kllienter henvises derfor til advokat Åse Berg Nordheim.

 

Advokatfirmaet S-A-N AS
Postadresse: Postboks 140 - Sentrum; 5804 Bergen
Besøksadresse : Halfdan Kjerulfsgt. 4;  5017 Bergen
Telefon:  48 13 32 02 (Åse) og  93 01 65 89 (Christian)