Velkommen til din advokat i Bergen og Hordaland

Advokatfirmaet S-A-N AS er et advokatfirma i Bergen som har spesielt fokus på privatpersoners og familiers juridiske problemer. Vårt mål er å tilby våre klienter best mulig juridisk bistand med vekt på faglig kvalitet og god service innenfor fornuftige økonomiske rammer.

Gjennom arbeid møter vi mange mennesker i krise, og i store konflikter. Der vi gjennom vår hjelp, prøver å bidra til å skape trygghet og vei, til en løsning.

Vårt hovedarbeidsfelt er arv, familie og samboerforhold, barnerett og arbeidsrett.

I tillegg bistår vi klienter i boligkjøperprosesser, og med oppgjør ved salg.

Vi har også fokus på juridisk bistand og bedriftsrådgivning til bedrifter innen næringsfaglige områder. Da både ovenfor ledelse i næringslivet, ansatte og organisasjoner. Også her legges det stor vekt på kvaliteten i arbeidet som leveres kunden, samtidig som det er høyt fokus mot å skape gode prosesser med høy etisk standard. Det er vårt ønske å sikre kontinuitet i prosessene og lette gjennomføring av disse for våre klienter.

Advokatfirmaet S-A-N AS, tilbyr oppfølging og hjelp også via digitale løsninger, og prioriterer å gjennomføre klientmøter via Microsoft Teams. Et hjelpemiddel som ikke forutsetter at klienten kjenner til bruken, men kun disponerer pc/nettbrett.

Advokat Åse Berg Nordheim (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Tromsø. Hun har bred erfaring både fra offentlig og privat sektor.

Åse arbeider med privatrettslige forhold tilknyttet familie-, barn, arv og skifte, samt forhold tilknyttet bolig/eiendom, og husleieforhold. Hun bistår også privatpersoner med juridisk rådgivning tilknyttet ulike kontraktsforhold.

I tillegg bistår Åse både ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter, med forhold tilknyttet ansatteforhold, kompetanseutvikling og konflikthåndtering på arbeidsplassen.

Åse påtar seg også styreverv.

Advokatfirmaet S-A-N AS
Postadresse: C/o Åse Berg Nordheim, Søndre Lyderhornslien 60, 5171 Bergen.
E-post: aase@bergensadvokat.no
Besøksadresse : Klientmøter via Microsoft Teams
Telefon:  48 13 32 02 (Åse)