Velkommen til din advokat i Bergen og Hordaland

Advokatfirmaet S-A-N AS er et advokatfirma i Bergen som har spesielt fokus på privatpersoners og familiers juridiske problemer. Vårt mål er å tilby våre klienter best mulig juridisk bistand med vekt på faglig kvalitet og god service innenfor fornuftige økonomiske rammer.

Vårt hovedarbeidsfelt er arv, familie og samboerforhold, barnerett og arbeidsrett. I tillegg bistår vi private i møtet med barnevernet. Og har behandlet en rekke barnevernssaker for fylkesnemnd og domstol.

I tillegg tilbyr vi juridisk bistand og bedriftsrådgivning til bedrifter innen næringsfaglige områder. Da både ovenfor ledelse i næringslivet, ansatte og organisasjoner. Også her legges det stor vekt på kvaliteten i arbeidet som leveres kunden, samtidig som det er høyt fokus mot å skape gode prosesser med høy etisk standard. Det er vårt ønske å sikre kontinuitet i prosessene og lette gjennomføring av disse for våre klienter.

Advokat Åse Berg Nordheim (klikk for info) er juridisk kandidat fra Universitet i Tromsø. Hun har pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Bodø, og lederutdannelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til utdannelse som HMS-rådgiver fra Arbeidsmiljøsenteret i Oslo. Hun har bred erfaring innen arbeid med mennesker, i ulike situasjoner. Både som advokat, rådgiver, pedagog og lensmannsbetjent.

Åse arbeider med privatrettslige forhold tilknyttet familie-, barn, arv og skifte, samt forhold tilknyttet bolig/eiendom, og husleieforhold. Hun bistår også privatpersoner med juridisk rådgivning tilknyttet ulike kontraktsforhold.

I tillegg bistår Åse både ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter, med forhold tilknyttet ansatteforhold, kompetanseutvikling og konflikthåndtering på arbeidsplassen.

Åse påtar seg også styreverv.

Advokatfirmaet S-A-N AS
Postadresse: Postboks 140 - Sentrum; 5804 Bergen
Besøksadresse : Halfdan Kjerulfsgt. 4;  5017 Bergen
Telefon:  48 13 32 02 (Åse)