Mer om Åse

Åsa Berg Nordheim

ÅSE BERG NORDHEIM -  advokat

Kontakt:  +47 481 33 202  /   E-post: aase@bergensadvokat.no

Åse Berg Nordheim yter generell juridisk bistand til privatpersoner innen kjøp, pengekrav og inndriving, kontrakter, forhandlinger, arv og familieforhold, utdanning, IT og arbeidsrettslige forhold, samt forsvareroppdrag innen økonomisk kriminalitet og vegtrafikk.

Formell kompetanse
Åse er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø, med spesialområdet innen utlendingsrett fra universitetet i Oslo. Hun har en pedagogisk utdanning fra Høgskolesenteret i Nordland, i tillegg til en politiutdanning fra Politiskolen i Oslo. Åse har tilleggutdannelse i ledelse fra BI i Bergen og en HMS-rådgiverutdanning fra Arbeidsmiljøsenteret i Oslo.

Praksis
I forhold til privat og offentlig næringsliv ytes det bistand innen forebygging og løsning av konflikter og økonomisk mislighold, endrings- og omstillingsprosesser, digitalisering, bistand  til styre og ledelse i forhold til næringslovgivningen, utlendingsrett, utdanning- og opplæringsrett, i tillegg til strafferettslige forsvareroppdrag.

Åse har lang erfaring fra arbeid som konsulent i næringslivet, med arbeid mot endrings- og utviklingsprosesser, digitalisering, kompetanse, ledelse, kvalitet og trygghet og sikkerhet. Hun har arbeidet en årrekke som høgskolelektor i juridiske fag ved Politihøgskolen, samt har allsidig arbeid fra offentlig sektor. Åse har vært advokatfullmektig i Advokat Christian Børve AS