Mer om Christian

Advokat i Bergen christian borve

Advokat Christian Børve

Kontakt:93016589 / christian@bergensadvokat.no

Advokat Christian Børve har en omfattende og variert erfaring. De siste årene har han jobbet mest med barnerett og barnevernrett med fokus på foreldrenes og barnas rettigheter.

Christian har besluttet å pensjonere seg og nye klienter henvises til advokat Åse Berg Nordheim.

Utdannelse:
Juridisk fakultet - Universitetet i Bergen : Cand.Jur. Valgfag: norsk og internasjonal skatterett.
Handelshøyskolen BI i Bergen og Oslo: Diplomøkonom (bachelor of management). Spesialisering: finans, personaladministrasjon og internasjonal forretningsvirksomhet.
Ingeniør (maskin og IT)

Praksis
Har jobber mye med familierett, arbeidsrett, barnerett, barnevernsrett og kontraktsrett.

Mange års erfaring fra lederroller i mindre og mellomstore private bedrifter med juridiske problemstillinger innen skatt og avgift, forsikring, arbeidsrett, kontraktsrett og ansvar i forbindelse med entreprisekontrakter.
Bransjer: Offshoreentrepriser, industri, finansieringsvirksomhet, eiendomsutvikling og drift av eiendomsselskaper.

Erfaring fra kontraktsforhandlinger.

Erfaring som prosessfullmektig, dvs. føre saker for domstoler, fylkenemnd og forliksråd.

Egen advokatpraksis i kontorfellesskap med advokat Vidar Broder Lund AS og firmaer i andre bransjer.

Verv
Styreverv i små og mellomstore bedrifter

Medlemsskap
Medlem i Den norske Advokatforening som setter krav til videreutdanning og etisk standard for medlemmene.