Strafferett

cropped-colorful-inspirational-artistic-flowers-header-2

Forsvarer i straffesaker

Vi tilbyr bistand i forbindelse med straffbare forhold, bl.a.: strafferettslige vurderinger, bistand ved utferdigelse av anmeldelser m.m. Vi har god kompetanse innenfor økonomisk kriminalitet,  datakriminalitet og straffesaker mot mindreårige.

Bistandsadvokat 

Bistandsadvokat er en advokat som ivaretar interessene til personer som har vært utsatt for kriminelle handlinger. Offeret har i slike situasjoner som regel krav på en advokat som blir betalt av det offentlige. Også etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat.

Vi kan bistå med politianmeldelse og fremme krav om erstatning for våre klienter.