Hjem

S-A-N AS ble etablert i 2009, og har i løpet av mange år, nå etablert en solid erfaring innen de fagområder det tilbys hjelp.

Firmaet startet som et rent konsulentfirma, men ble utvidet til også å ha advokattjenester i 2016. 

Det er vår målsetning at det skal være enkelt for den som trenger det, å få den hjelpen som er nødvendig i den enkelte sittuasjon. All bistand er derfor individuelt tilpasset.

Siden 2011, har firmaet tilbydd konsulenttjenester til hele landet, og har bistått firma både som fjernhjelp, men også gjennom bedriftsbesøk i den enkelte virksomhet. 

Med erfaringer fra covid 19, og stor bruk av digitale møter, opprettholder vi også fremover, bruken av teamsmøter. Som en god måte å være tilstedet med våre kunder. 

Hvem vi er

 

S-A-N AS er et advokat og konsulentfirma, lokalisert i Bergen. Vi bistår privatpersoner med advokatbistand, og små og mellomstore bedrifter med rådgivning og advokatbistand. 

 

Er du privatkunde og har behov for advokatbistand, vil du finne mer informasjon om hva vi kan bistå med, på siden advokattjenester.

 

Er du nærinslivsleder eller ansatt i en virksomhet, vil du kunne finne hva vi kan hjelpe deg med, både under siden konsulenttjenester og advokattjenester.

Grunner for hvorfor velge oss!

TRYGG BISTAND 

KVALITATIV GOD HJELP

GOD LEDELSE GJENNOM PROSESSEN

HØY KOMPETANSE

Fagområde

FAMILIE OG ARVERETT

 

Forhold tilknyttet barn, samliv og død, er ofte utfordrende. Vi har stor kompetanse innen alle forhold. Og vil kun bistå med alle forhold som vil kunne oppstå tilknyttet dette.

 

 

BARNE- OG BARNEVERNSRETT

 

 Firmaet har stor erfaring med barnevernssaker, og bistår både ved akuttvedtak, behandling i fylkesnemnda og for domstolen. Vi bistår både med omsorgsovertakelser, og tilbakeføringer. 

STRAFFERETT

 

Vi bistår klienter både som forsvarer og som bistandsadvokat. 

NÆRINGSLIV

 

Vi har siden 2009 bistått virksomheter med endring, utvikling  og omstillingprosesser. Og bidratt overnfor ledelse og ansatte med forhold tilknyttet HMS.

Opplysninger om pris og oppdrag: 

 

Det blir i tilknytning til alle oppdrag, skrevet oppdragsberkrefelse. Av denne fremgår det nærmere hvilken bistand som er avtalt, og hvile vilkår som gjelder for tjenesten. 

Også pris og betalingsbetingelser vil fremgå av oppdragsbekrefelsen.

 

Timepris for 2021 ligger på kr 1 500 til  kr 2 250,-.

Sats for fri rettshjelp er for tiden kr 1 085,-.

 

Rettshjelpforsikring 

 

I en del tilfeller vil kunder og klienter ha forsikring so dekker rettshjelp. Dette kan være lurt å sjekke når en ber om bistand, eventuelt vil vi kunne være behjelpelig med å kontakte forikrinsselskap for å avklare om du har forsikringsdekning for hjelp. 

Fri rettshjelp

 

I en del saker innen familie og barnerett, samt barnevern er det fri retthjelp. Kommer saken inn under dette, hjelper vi med å søke om rettshjelp. 

Trenger du å snakke med oss?

 

Trenger du noen å rådføre deg med, og hjelp for å komme videre, er vi der og kan hjelpe deg. Vi hjelper gjennom alle ledd i en prosess. Og kan bistå med alt fra de mest krevende problemstilliger, og de mindre og mer håndterlige. Vi bitstår hele veien, til du har fått den hjepen du trenger. 

+48 13 32 02

aase@bergensadvokat.no