Advokattjenester 

Hva gjør vi?

 

S-A-N AS bistår innen en rekke områder. Og hjelper til både med løsning av mindre problemer, og mer krevende situasjoner. 

 

Mange forhold er belastende og konflikfylt for våre klienter, og vi bistår for å hjelpe gjennom disse krevende prosessene. Både forhold tilknyttet ekteskap, skilsmisse, samboreforhold og barnefordeling kan være krevende for den som opplever det.

Det gjelder også forhold tilknyttet arv og skifte etter dødsfall.

 

Vi bistår for å hjelpe og finne gode løsninger, på vanskelige eller krevende situasoner. Vi har erfaring både med ren advokatbistand utenfor rettsssak, og behandling av saker gjennom rettsapparatet. 

 

Gjennom flere år har firmaet prioritert å bygge opp kopetanse innen mekling og forhandlinger. For på den måten å kunne bistå våre kunder, med en løsning utenfor rettssalen. Noe vi ofte opplever som en god måte, som i størst grad bidrar til at den enkelte får være med, å påvirke løsningen i saken.Og dermed finne en løsing, som er god og fremtidsrettet. 

 

Mekling og forhadling er også gode hjelpemidler, når vi bistår næringslivet med problemer de sliter med. Eller ending og utviklingsprosesser, som krever god dialog mellom ansatte og ledelse. 

Ekteskap og samliv

 

Vi bistår både med å skape klarhet og trygghet, i forkant av et ekteskap eller samliv, gjennom opprettelse av ektepakter, eller samboerkontrakter. Og ved oppløsning av ekteskap ved skilsmisse og samboerforhold, ved samlivsbrudd. I de situasjonene kan vi gi god hjelp og rådgivning for å sikre en god og riktig fordeling av eiendeler og verdier som er skapt gjennom samlivet.

 

Barnerett og barnevern

Et av de mest krevende forhold som kan oppstå når et samliv går i oppløsning, knytter seg til barnefordeling. For mange går det greit å finne en løsning. Men for dem som ikke greier det, kan advokatbistand for å finne en god løsning for barna, være et godt alternativ.

 

Vi kan bistå med opprette avtaler som er tilpasset de enkelte, eller opprette en avtale som er i samsvar med barnelovens regler om vanlig samvær. 

 

Forhold tiknyttet barn er spesielle, også ved at det i stor grad er lovpålagt meklng i disse saker. Dette gjelder både når parter ønsker å løse en sak utenfor rettssalen, og når saken kommer til domstolen. Vi har spesialkompetanse innen mekling og forhandling, og ser dette som gode måter å komme frem til løsninger, som partene i stor grad vil kunne leve godt med, fremover i tid. 

 

S-A-N AS bistår også familier som står ovenfor omsorgsovertakelser, eller tilbakeføring av barn etter tiltak. Og bistår i forhold akkuttvedtak, fylkesnemndsavgjørelser, og rettsprosesser. Vi bistår både ved omsorgsovertakelser, og ved tilbakeføringer. 

Strafferett

 

S-A-N AS bistår i straffesaker både med forsvareroppdrag, og bistand til fornærmet  eller skadelidt som bistandsadvokat. 

Næringsliv

 

S-A-N AS bistår i endrings og omstillingsprosesser, og med oppfølging av HMS i tråd med arbeidsmiljøloven, og forskrifter. Både med intern oppfølging, og oppfølging som følge av tilsyn fra arbeidstilsynet, ved varslet påegg. 

 

Vi bistår også ledelse og styrer, med utviklingen av organisasjonen med klargjøring av ansvarsfordeling mellom styre, og ledelse.