Konsulenttjenester

Hva vi kan bistå med

 

S-A-N AS har kompetanse innen HMS rådgivning og ledelse. Og bistår både i daglige gjøremål inne feltet, samt inne endrings og omstillingsprosesser. Som krever et særlig forkus både mot ansattes behov og rettigheter, og mot ledelsens ansvar og styringsrett. 

 

S-A-N AS bisår også med kartlegging av kompetanse i virksomheter, og med utviling av kompetanseplaner. 

Sertifikater

HMS

Arbeidsmiljøloven og omfattende forskirfter stiller strenge krav til helse-,  miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheter. Og krav til kontinuerlig oppfølging, og gjevnlige kontroller. 

Vi bistår med rådgivning tilknyttet lovverk, og rammer for kontrollene. Og bistand tilknyttet problemstillinger mellom ledelse og ansatte. 

  • Internkontroll
  • Utvikling av gode rutiner
  • Oppfølging mangler og feil
  • Besøk fra arbeidstilsynet
  • Oppfølging av ansatte
  1. Kompetanseutvikling

Ansatte

Åse Berg Nordheim

Advokat mna/partner

aase@bergensadvokat.no

tlf 48 13 32 02